LUẬT SỐ ĐẸP VIETTEL

 21:23 13/12/2021        Lượt xem: 488

LUẬT SỐ ĐẸP VIETTEL
Một số thông tin về luật số đẹp Viettel đang hiện hành
 
LUẬT SỐ ĐẸP VIETTEL
        STT                 LOẠI SỐ               DẠNG SỐ CỤ THỂ       

1

Loại 1

0333333333

2

Loại 1

0399999999

3

Loại 1

0A_88888888

4

Loại 1

0A_77777777

5

Loại 1

0A_66666666

6

Loại 1

0355555555

7

Loại 1

0344444444

8

Loại 1

0AB_8888888

9

Loại 1

0AB_9999999

10

Loại 1

0AB_6666666

11

Loại 1

0AB_7777777

12

Loại 1

0ABC_999999

13

Loại 1

0ABC_888888

14

Loại 1

0AB_5555555

15

Loại 1

0ABC_777777

16

Loại 1

0ABC_666666

17

Loại 1

0AB_3333333

18

Loại 1

0ABC_555555

19

Loại 1

0AB_2222222

20

Loại 1

0AB_1111111

21

Loại 1

0ABC_444444

22

Loại 1

0ABC_333333

23

Loại 1

0ABC_222222

24

Loại 1

0ABC_111111

25

Loại 1

0ABC_000000

26

Loại 1

0AB_3456789

27

Loại 1

0AB_4444444

28

Loại 1

0ABCD_99999

29

Loại 1

0ABCD_88888

30

Loại 1

0AB_1234567

31

Loại 1

0AB_2345678

32

Loại 1

0ABCD_77777

33

Loại 1

0ABCD_66666

34

Loại 1

0_AB_AB_AB_AB

35

Loại 2

0ABC_456789

36

Loại 2

0ABC_345678

37

Loại 2

0ABC_68_68_68

38

Loại 2

0ABCD_55555

39

Loại 2

0ABC_79_79_79

40

Loại 2

0ABC_234567

41

Loại 2

0ABC_012345

42

Loại 2

0ABC_123456

43

Loại 2

0A_8888_6666

44

Loại 2

0ABC_168_168

45

Loại 2

0ABC_39_39_39

46

Loại 2

0ABCD_33333

47

Loại 2

0A_8888_7777

48

Loại 2

0ABCD_44444

49

Loại 2

0A_88_66_88_66

50

Loại 2

0A_88_99_88_99

51

Loại 2

0AB_CCC_8888 (C#B)

52

Loại 2

0AB_CCC_8888 (C#B)

53

Loại 2

0ABCD_22222

54

Loại 2

0ABCD_11111

55

Loại 2

0AB_CCC_6666 (C#B)

56

Loại 2

0ABC_DD_8888

57

Loại 2

0ABC_DD_9999

58

Loại 2

0ABC_DD_6666

59

Loại 2

0AB_CCC_7777 (C#B)

60

Loại 2

0ABCDE_8888

61

Loại 2

0ABCDE_9999

62

Loại 2

0ABC_DDD_EEE (E =8,9; D>=6)

63

Loại 2

0ABCD_00000

64

Loại 2

0ABCDE_6666

65

Loại 3

0A_88888_5555

66

Loại 3

0ABC_DD_7777

67

Loại 3

0ABCDE_7777

68

Loại 3

0A_8888_6868

69

Loại 3

0A_8888_0000

70

Loại 3

0A_8888_1111

71

Loại 3

0A_8888_2222

72

Loại 3

0A_8888_3333

73

Loại 3

0ABC_69_69_69

74

Loại 3

0A_8888_4444

75

Loại 3

0AB_CCC_5555 (C#B)

76

Loại 3

0ABCD_56789

77

Loại 3

0AB_CCC_6789

78

Loại 3

0ABC_88_99_88

79

Loại 3

0ABC_99_88_99

80

Loại 3

0ABC_88_66_88

81

Loại 3

0A_BBBB_2222 (B#8)

82

Loại 3

0A_BBBB_3333 (B#8)

83

Loại 3

0ABC_ABC_ABC

84

Loại 3

0ABC_33_66_99

85

Loại 3

0ABC_DD_6868

86

Loại 3

0A_BBBB_0000  (B#8)

87

Loại 3

0A_BBBB_1111 (B#8)

88

Loại 3

0AB_CCC_4444 (C#B)

89

Loại 3

0ABC_DDD_EEE (E =8,9; 0<=D<=5)

90

Loại 3

0ABC_688_688

91

Loại 3

0ABC_66_88_66

92

Loại 3

0ABC_11_66_88

93

Loại 3

0ABC_66_88_99

94

Loại 3

0ABC_77_88_99

95

Loại 3

0ABC_66_77_88

96

Loại 3

0ABC_66_66_88

97

Loại 3

0ABC_DEF_DEF (E=F)

98

Loại 3

0ABC_889_889

99

Loại 3

0ABC_899_899

100

Loại 3

0ABC_668_668

101

Loại 3

0ABC_DEF_DEF (D=E)

102

Loại 3

0ABC_678_678

103

Loại 3

0ABC_789_789

104

Loại 3

0ABC_567_567

105

Loại 3

0ABC_456_456

106

Loại 3

0ABC_44_55_66

107

Loại 3

0ABC_33_44_55

108

Loại 3

0ABC_44_66_88

109

Loại 3

0ABC_55_77_99

110

Loại 3

0AB_CCCCCC_B

111

Loại 3

0ABCD_45678

112

Loại 3

0ABCDE_6789

113

Loại 3

0ABC_DDD_EEE

114

Loại 3

0ABCDE_6688

115

Loại 3

0ABCDE_6868

116

Loại 3

0ABCDE_5555

117

Loại 3

0ABC_DE_DE_DE

118

Loại 3

0ABC_DD_EE_FF

119

Loại 3

0ABC_DD_DD_EE

120

Loại 3

0ABC_DD_EE_DD

121

Loại 3

0ABC_DED_DED

122

Loại 3

0ABCD_34567

123

Loại 3

0ABCDE_2222

124

Loại 3

0ABCDE_3333

125

Loại 3

0AB_CC_DD_555

126

Loại 3

0AB_CC_DD_666

127

Loại 3

0AB_CC_DD_777

128

Loại 3

0AB_CC_DD_888

129

Loại 3

0AB_CC_DD_999

130

Loại 3

0ABCDE_4444

131

Loại 3

0ABC_DEF_DEF

132

Loại 3

0ABCD_23456

133

Loại 3

0ABCDE_5678

134

Loại 3

0AB_CCCC_DEF

135

Loại 3

0ABC_45678_D

136

Loại 3

0ABC_DDDDD_E

137

Loại 3

0AB_CCCCC_DE

138

Loại 3

0A_BC_BD _BC_BD

139

Loại 4

0ABCDE_7979

140

Loại 4

0ABCDE_7799

141

Loại 4

0ABCDE_0000

142

Loại 4

0ABCDE_1111

143

Loại 4

0ABCD_12345

144

Loại 4

0ABCDE_4567

145

Loại 4

0ABCDE_3579

146

Loại 4

0ABCDE_2468

147

Loại 4

0ABCD_0ABCD

148

Loại 4

0ABCD_EEEE_F

149

Loại 4

0ABCD_01234

150

Loại 4

0ABCDE_2345

151

Loại 4

0ABCDE_3456

152

Loại 4

0ABC_34567D

153

Loại 4

0AB_CC_DD_333

154

Loại 4

0ABCDEF_555

155

Loại 4

0ABCDEF_666

156

Loại 4

0ABCDEF_777

157

Loại 4

0ABCDEF_888

158

Loại 4

0ABCDEF_999

159

Loại 4

0ABC_D68_E68

160

Loại 4

0ABCDE_1357

161

Loại 4

0AB_CC_DD_111

162

Loại 4

0ABC_01234D

163

Loại 4

0ABC_12345D

164

Loại 4

0ABC_23456D

165

Loại 4

0ABC_DD_0ABC

166

Loại 4

0ABCDEF_333

167

Loại 4

0ABCDE_FFGG

168

Loại 4

0ABCDE_FGFG

169

Loại 4

0ABC_DE_DF_DG

170

Loại 4

0ABC_ED_FD_GD

171

Loại 4

0ABC_DFF_EFF

172

Loại 4

0ABC _DDE_DDF

173

Loại 4

0ABCDE_0123

174

Loại 4

0ABCDE_1234

175

Loại 4

0ABCDE_0246

176

Loại 4

0ABCDEF_111

WIFI CÁP QUANG VIETTEL CẦN THƠ
Để được lắp mạng WiFi Viettel Cần Thơ nhanh chóng, gói cước phù hợp, miễn phí lắp đặt quý khách hãy gọi 0989.85.6262 để được tư vấn chi tiết nhất!!
Sau đây là các gói cước Wifi cáp quang Viettel Cần Thơ đang được ưu đãi mới nhất mời quý anh chị xem chi tiết!
 
GÓI CƯỚC ĐƠN LẺ, TRUYỀN HÌNH
Gói Cước      Dung Lượng       Giá Cước Wifi       Combo WIFI+TH
 HOME 100Mbps  165.000 185.000
SUN1 150Mbps 180.000 200.000
SUN2 250Mbps 229.000 249.000
SUN3 Không giới hạn 299.000 319.000
 
GÓI HOME WIFI VIETTEL, TRUYỀN HÌNH
Gói Cước   Dung Lượng
    Giá Cước Wifi   
 
Combo WIFI+TH
STAR1  150Mbps  210.000  230.000
STAR2 250Mbps 245.000 265.000
STAR3 Không giới hạn 299.000 319.000

* QUÝ KHÁCH LƯU Ý:
  Gói STAR1 có 2 thiết bị Modem , Gói combo + Box Tivi
  Gói STAR2 có 3 Thiết bị Modem, Gói combo + Box Tivi
  Gói STAR3 có 4 Thiết bị Modem, Gói combo + Box Tivi

_ ƯU ĐÃI:
+ Đóng trước 6 tháng tặng 1 tháng.

+ Đóng trước 12 tháng tặng 2 tháng.

* LIÊN HỆ LẮP WIFI CÁP QUANG VIETTEL NGAY:

0989.85.6262
=> Thủ tục đơn giản, lắp đặt nhanh chóng!!!

cap quang la gi cau tao nhu the nao min
FTTH Internet Cáp Quang Viettel là công nghệ viễn thông kết nối hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn trọn bộ bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đến tận gia đình khách hàng. Tính ưu việt công nghệ cho phép thực hiện tốc độ truyền tải dữ liệu Internet download/upload ngang bằng nhau. Tốc độ có thể gấp lên đến 200 lần so với công nghệ củ ADSL.

Tốc độ vượt trội luôn là ưu thế của công nghệ cáp quang so với ADSL trước đây, hiển nhiên khi nói đến lắp mạng internet hiển nhiên luôn là cáp quang. Bốn nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam gồm có: Viettel, FPT, VNPT, CMC. Xu thế hiện nay khách hàng luôn chọn dịch vụ Viettel và đây là lý do với nhưng ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:
* Vượt trội về tốc độ, băng thông download bằng upload, chất lượng luôn ổn định tuyệt đối.
* Tiếp cận dịch vụ đơn giản qua tổng đài 0979.100.511, 0989.85.6262 hoặc website... thủ tục nhanh gọn!
* Thời gian lắp đặt cấp tốc tối đa trong 48 giờ.
* Chăm sóc khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
​​​Với lợi thế băng thông tốc độ cao dịch vụ cho phép sử dụng thêm các thiết bị khác như dịch vụ truyền hình số HD, Camera quan sát, v.v..

• Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, lấy thông tin địa chỉ khảo sát.
• Bước 2: Khảo sát hạ tầng mạng.
• Bứơc 3: Tư vấn gói cước, ký hợp đồng.
• Bước 4: Kỹ thuật tiến hành lắp đặt, nghiệm thu.

 HỒ SƠ THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

 • Đối với cá nhân - hộ gia đình chỉ cần chuẩn bị CMND.
• Đối tượng doanh nghiệp - tổ chức: cần chuẩn bị GPKD , CMND người đại diện.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Để được tư vấn nhiệt tình chu đáo các gói cước hấp dẫn ưu đãi nhất hiện nay​​​​​​, phù hợp nhu cầu của từng cá nhân - tổ chức. Cung cấp giải đáp tất cả thắc mắc, băn khoăn của khách hàng về dịch vụ, kỹ thuật luôn đem lại sự trãi nghiệm tính năng cao nhất cho khách hàng.
 
✅ CAMERA ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU CHỈ 720.000/THIẾT BỊ
camera
 
______________________________

HỖ TRỢ DỊCH VỤ
NHANH NHẤT
0989.85.62.62
Liên hệ 24/24
viettelcanthocity com